Партияга кошулуу

«Замандаш» саясий партиясынын (баштапкы, райондук, шаардык) бөлүмүнө
АРЫЗ

Мени «Замандаш» саясий партиясынын мүчөлүгүнө кабыл алууңузду суранамын. «Замандаш» саясий партиясынын максаттарын жана милдеттерин колдоймун, партиянын Уставын жана Программасын аткарамын. Башка саясий партияларда мүчөлүгүм жок.